måndag 8 februari 2010

Är jag först?

Trafikutredningen är krånglig att läsa i digital form jag vill ha den i papper. På Kommunens hemsida står det att utställda handlingar finns tillgängliga på diverse platser. Jag ringer alltså stadshuset för att fråga om man kan hämta trafikutredningen. Ingen sa nej i och för sig, men ingen visste heller riktigt hur man gjorde. Det krävdes tre samtal med tre olika personer innan jag kunde åka förbi stadshuset och i receptionen hämta det jag behövde. Kan inte vara ofta någon frågar efter kommunala handlingar inte, kanske är jag rent av först?

Inga kommentarer: