söndag 21 februari 2010

Svårlästa handlingar är ett hot mot demokratin!

Har suttit med handlingarna för IKEA och blivit oerhört frustrerad. Trots att jag hämtade dokumenten så jag fick dem i pappersform är det snudd på omöjligt att läsa dem. Eller förstå dem är kanske bättre sagt. Det har varit så uppdelat att det är omöjligt för mig som vanlig medborgare att ta del av och bilda mig en uppfattning.

När vi hade ärendet på nämnden var det jag och möjligen en till som tittat på det. Jag begärde ordet och frågade om de sett att handlingarna är usla. Njae, inte egentligen. Vi har ju inte just den biten att titta på- Vi ska ju titta på det kulturhistoriska och hur det påverkar området. Förvisso, men jag vill ändå förstå och bilda mig en uppfattning om det jag ska ta ställning till.
Vände mig så till representanter i aktuell nämnd. Nämnden som är ansvarig för handlingarna Eller jag, det är ju förvaltningen men ni förstår vad jag menar.
Nej säger de personerna, vi har väl inte läst dem egentligen. Vi får det ju föredraget.
DÅ blev jag rädd. Därefter har jag blivit arg. Vad är det för sätt?! man måste väl läsa handlingar även om man får det föredraget av tjänstemän?!

Om inte vi som sitter i olika nämnder förstår handlingarna hur ska då allmänheten kunna göra det? Vi förväntas ändå få en viss baskunskap genom nämndarbete.
Den här gången lät jag som privatperson bli att svara på samrådet. Handlingarna var så svåra att jag inte kund få ihop ett vettigt svar. Jag hade velat följa upp det jag svarade initialt, men avstod. Det är nu det slår mig, svårlästa handlingar är ett hot mot demokratin. Jag vill vara delaktig men kan inte. Alltså låter jag bli.
Låt mig för säkerhets skull tillägga att ett bra förarbete inte är i konflikt med att vilja bygga IKEA. Inte på något sätt faktiskt. Men om jag känner mig utanför och inte bereds möjlighet att vara delaktig i processen, då ligger det nära till hands att bli emot. Det jag inte förstår motarbetar jag. Så jag hävdar än en gång, svårlästa handlingar är ett hot mot demokratin!

2 kommentarer:

olgakatt sa...

Det här ger mig en obehaglig deja vu-upplevelse. En gång föreslogs en mycket stor omorganisation på mitt jobb. Fr a berördes min avdelning och min chef och jag såg att resultatet skulle bli mycket dåligt. Han skrev ett svar på förslaget och reste sen bort när ärendet skulle upp i nämnd. Jag kallades till nämndsammanträdet. Det visade sig då att bara den handläggande tjänstemannen hade läst vårt svar, INGEN annan, dvs ingen av dom som skulle besluta.Jag blev arg och skällde ut dom! Det kändes skönt men var inte populärt.
Sen fick jag veta, att eftersom våra synpunkter var negativa var vi tvungna att dra tillbaka dom! Då var jag glad att inte jag var chef. Jag la allt i hans knä, han fick modifiera sitt utlåtande. Det blev som föreslaget och följderna blev precis det vi sagt. Det var inga roliga år som följde.
Nu var ju vår skrivelse inte ett dugg svårförståelig, tvärtom, och inte ens lång!
Men jag tror att det ibland kan vara meningen att det ska vara svårt att läsa - då blir det lättare att sladda igenom ett tjänstemannaförslag som sockrats muntligt!

Fritt ur hjärtat sa...

Olgakatt, precis så tror jag ibland att det är och det skrämmer mig.