tisdag 13 april 2010

Om detta önskar jag att Veronica Palm talar!

Vad har den nya sjukförsäkringen tillfört de sjuka som hittills klarat att arbeta vissa procent? Den Moderatstyrda regeringen fortsätter tala om sin stora satsning på rehabiliteringen De fortsätter att hävda att alla ska arbeta. De säger efter sin förmåga. Men går sedan stick i stäv mot det, när de tvingar sjuka ut i arbetslöshet.
En sjuk människa som idag fungerar 25, 50 eller kanske 75% på sin arbetsplats tvingas säga upp sig för att stå till hela arbetsmarknadens förfogande, för att söka arbete på 100%. Det är inte en rehabilitering Det är medicinsk vanvård! Man kan få en ny sjukskrivningsperiod om man arbetat 3 månader tröstas man med. Förstår Den Moderatstyrda regeringen hur sjuk en människa som redan på 50% nått max kapacitet, fårstår de hur sjuk hon blir på kort tid så att en endaste % är för mycket. Med sin rehabilitering gör alltså Den Moderatsyrda regeringen många av de deltidssjuka ännu mer sjuka. Det är deras sätt att rehabilitera Om detta önskar jag att Veronica Palm talar!

3 kommentarer:

Anders Nilsson sa...

En kompis till mig som jobbar på byggen lyfte sönder ryggen och blev siottande hemma under många år, så kom rehablagen och han fick äntligen rehab och blev bättre, med ytterligare en tid så trodde han sig faktiskt kunna börja jobba, men då kom årsskiftet och han blev ställd utan färdig rehab i AMS-kön utan ersättning eftersom han jobbat i Norge. Så nu har han strukit sig i alla systemen, åker till Norge och jobbar två dagar, mer orkar han inte, och ligger resten av veckan.

Så går det när myndigheter långt borta från verkligheten försöker.

Ewa sa...

Jävligt trist att höra.
Speciellt som Sverige har kallat sig "Välfärdsland" de sista 50 åren nästan. En modell som andra länder aspirerat på och idag 2010 står vi här! Vi "sänker" människor!

VEM som bär skulden kan vi diskutera till leda. Men att en avveckling har skett och sker är tydlig under de sista 10 åren i hela vårt sociala system och inte enbart i vårt sjukskrivningssystem!

Det är lätt att sitta här och snacka grundat på eget/kompis problem....men alla dessa andra som behöver hjälp i sina problem, hjälper ni dem mer än via blogg eller?
Kanske det borde vara läge för att samla kunskap och göra den tillgänglig för " gemene man" och på så vis hade kanske färre behövt drabbas av "konsekvenser".

En "konsekvens" som drabbade en av mina ungdomar idag var att vid ett uppföljningsmöte med mer än lärare så framkom det att det är skillnad på IG och "saknar betygygsunderlag" - Vet ni vad skillnaden var på den skolan mellan IG och UTAN BETYGSUNDERLAG??? Närvaro ett par gånger!!!!!!! På 3 år!!!!

Hur rättar man till det 3dje terminen?
Ewa

Fritt ur hjärtat sa...

Anders, man blir så förbannad!

Ewa, jag vet inte riktigt vad du menar att vi ska gör mer än på bloggen?
Jag skriver insändare. Är med i Resurs, ett nätverk för sjuka, pratar med alla som vill lyssna. Dessutom är jag politiskt aktiv, det är enligt mitt sätt att se det ett försök att påverka.