fredag 22 januari 2010

Valberedning, det viktigaste arbetet.

Vi har talat valberedningsarbete maken och jag. Önskar så att de i en valberedning inser vikten i sitt uppdrag. Kanske det tyngsta uppdraget av alla. Valberedningen ska se till att vi får rätt folk på rätt plats. Om en valberedning har egen agenda och låter personliga skissmer och förorätter styra val, då går demokratin förlorad. Vi skäller ofta på andra instanser och predikar högt om hur viktig kompetensen är. Jag önskar att det är lika viktigt i politiska partier och andra föreningsrörelser. Kompetensen, inte vad en eller annan tycker om personer ska styra. Tänk så bra organisationer vi skulle få om vi tog tillvara folks kompetens. Ett lätt sätt att ta reda på mer är att intervju folk som redan är med. Ställ frågan, hur fungerar det?
Valberedningen har har enligt mitt sätt att se det, det viktigaste uppdraget av alla.

4 kommentarer:

Annaa M sa...

Och hur många valberedningar gör inte ett dåligt jobb? Inte minst för att det ofta är fel personer som sitter där. Hur många årsmöten har man inte varit på där någon helt ny och sålunda utan kontaktytor slängs in i en valberedning? Gärna en ungdom som gisslan bland ett gäng medelålders och äldre.
I riksorganisationer händer det ofta att just valberedningen drabbas av alla hänsyn som ska tas till geografisk spridning, intresseområden och allt möjligt så att själva tanken på att det ska vara rätt kompetens på personerna kommer i femte hand. Vilket resulterar i att man får valberedningar som inte kan sitt jobb utan sitter med samma avväganden när de ska föreslå styrelser. Och hur många valberedningar tar verkligen reda på hur sittande styrelse fungerar? Ens vad de gör? Och så vidare. Men du har så rätt!

Fritt ur hjärtat sa...

annaa, du har också rätt och det är skrämmande tycker jag. Våra röresler blir vad det blir på grund av detta. Höj statusen och ställ krav på de i valberedningen.

Gunnar Klasson sa...

Instämmer och det gäller ALLA organisationer som har en valberedning.

Fritt ur hjärtat sa...

Gunna, ja i alla organisationer!