måndag 1 mars 2010

Mer kritik mot sjukförsäkringen.

Dn debatt läser jag att facket kritiserar sjukförsäkringen.
I en omfattande enkätundersökning framkommer att långt fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt är så sjuka att de behöver vård i första hand. Det gör att regelverket och Arbetsförmedlingens insatser inte är anpassade efter deras behov. Därtill sänks ersättningen för dem som deltar i Arbetsförmedlingens program – tvärtemot regeringens utfästelser. Enkäterna har gjorts under perioden 9–23 februari och omfattar 3 521 anställda. Reformen fungerar inte som det var tänkt och regeringen har grovt felbedömt vårdbehovet hos de långtidssjuka. Regeringen har grovt felbedömt vårdbehovet hos de långtidssjukskrivna, trots upprepade varningar. De flesta utförsäkrade är helt enkelt fortfarande sjuka. Det är den verklighet som försäkringskassehandläggare och arbetsförmedlare ställs inför i mötet med sina klienter. Den verkligheten är helt annorlunda än den bild som regeringen utgått ifrån.
Ersättningsnivåerna kritiseras också.
Bra att det lyfts från flera håll!
Läs också på Aftonbladet.

2 kommentarer:

Sven Tycker sa...

Socialförsäkringsminister Husmark Pehrsson är inte kompetent för det uppdrag hon fått. Hennes politik präglas av en människsyn som inte passar sig för uppdraget. Hade det inte varit för att hon är en av de bästa valarbetarna för den Rödgröna oppositionen så borde man kräva hennes avgång.

Fritt ur hjärtat sa...

Sven, välkommen hit. Vad jag tycker och tänker om Huskamr Pehrssons kompetens har jag skrivit om tusen gånger, om den tycker jag inte.