onsdag 7 april 2010

Länsstyrelsen och jag är rätt överens.

Sitter med "Redogörelse för samråd tillhörande detaljplan inkl miljökonsekvensbeskrivning för ÖSTRA TORP (Herrestads-Torp 1:3 m fl) - Uddevalla kommun"

Tidigare har jag ondgjort mig över svårlästa handlingar, just för IKEA-etableringen. Så illa var det att jag avstod att lämna synpunkter.
Nu ser jag efter en första snabb genomläsning, att fler gjort liknande reflektioner. Det gläder mig. Jag hoppas man gör om och gör rätt! Inget i ett bra förarbetet talar emot bygget. Men vi slipper risken med accelerande byggkostnader och oförutsedda problem om det är ordentligt gjort.

Både Länsstyrelsen och Vägverket skriver dessutom om allvaret i störningar för de som redan bor i området, såväl buller som miljöproblem förväntas. Ska bli intressant att fortsätta läsa Ännu intressantare att se vad kommunen tänker gör åt saken.....

Inga kommentarer: