torsdag 8 april 2010

Leif Pagrotsky till kulturminister.

Tipset är troligen inte ens hett, men jag hoppas och tror att Leif Pagrotsky är vår nästa kulturminister. Kulturen har farit illa under Den Moderatsyrda regeringen. Det finns en misstänksamhet mot kultur inom borgerligheten som är osund.
För att utforma de gemensamma kulturpolitiska förslagen tillsätts nu en arbetsgrupp, med partiernas kulturpolitiska talespersoner: Leif Pagrotsky (S), Siv Holma (V), samt Esabelle Dingizian (MP). Arbetsgruppen kommer att utforma förslagen i nära dialog med de kulturellt yrkesverksamma.

Jag blir glad när jag läser uttalandet;
//Skillnaderna i tillgång till kultur är stora. Därför handlar vårt gemensamma arbete inte minst om att stärka möjligheterna för fler att själva pröva på, eller ta del av, musik, litteratur, dans, teater, konst, film eller annan kultur, säger Leif Pagrotsky (S).//

Olyckskorpar lär kraxa om oenighet, verkar för övrigt vara ett argument vilken politisk sakfråga det än rör sig om, tyder på dåliga argument tycker jag. Men här är det ingen idé med ett sådant försök. Man har historiskt redan den här förmågan, tillsammans har man lagt femton skarpa kulturbudgetar i regeringsställning.

Läs mer hos Rödgröna nyheter.
Där kan man också kika på alla
RÖDGRÖNA ÖVERENSKOMMELSER

Inga kommentarer: