onsdag 12 maj 2010

Passa på och tyck till om Uddevalla.

Som den ambassadör jag försöker vara vill jag slå ett slag för en enkät på kommunens hemsida. Det är "fylleriuppgifter" om vad man tänker och associerar, bra och mindre bra om Uddevalla. Detta ingår i ett större arbete om att ta reda på vad vi tycker om Uddevalla, allt för att få fokus på rätt saker. Ingen ny logga alltså....SÅ ta chansen att tycka till om Uddevalla.

Inga kommentarer: