fredag 4 mars 2011

Totalt rättslös som fritidspolitiker?

Ännu en utbildningsdag för nya ledamöter i fullmäktige är avverkad. Det är sannerligen mastodontpass de sätter oss på. Glad om jag kommer ihåg en tredjedel av vad som sagts på alla föresläsningar. Hoppas det lagrats på platser i hjärnan som börjar klinga lite när det är dags att veta eller känna igen. Ett av föredragen skakade mig djupt igår. Ja det till och med skrämde mig. Måste prata med min mentor om detta, men jag börjar med att få det på pränt.
Revisionen talade om sin roll. De talade om sitt uppdrag och om att de förtroendevalda har auktoriserade till hjälp, det är ett samspel. Det finns riktlinjer för hur och vad man granskar. Man snuddade lite vid det personliga ansvaret men inte alls så som jag önskat, jag tror nämligen inte många har det klart för sig. Nej här tryckte man på det kollektiva ansvaret. Man berättade också om hur man kan reservera sig mot beslut.
Efter den passusen kände jag mig helt lamslagen.

Att reservera sig betyder absolut ingenting!
Om man reserverar sig, ska man styrka med dokument att beslutet som fattats strider mot något. En förordning, ett mål, en lag, att det blir tjänstefel eller på annat sätt äventyrar något.

Så fullkomligt meningslöst allt plötsligt blev. Jag som varit stolt över att jag såg bristerna i beslutet om inre hamnen och reserverade mig. Skulle det leda till något rättsligt spelar det inte någon som helst roll, jag är lika skyldig.

Detta för att man inte av ideologiska skäl ska reservera sig mot allt (typ) man ska inte kunna driva partipolitik genom att reservera sig sa dom.
Med andra ord är det ett sätt för oppositionen att säga till folket att vi höll inte med i den och den frågan. I övrigt är det totalt tandlöst. Det jag trodde var mitt bästa rättesnöre får mig istället att fundera på om man som fritidspolitiker är totalt rättslös?

2 kommentarer:

Anders Nilsson sa...

"eller på annat sätt äventyrar något" är en ganska frikostig formulering. Ta fasta på det. Visst ska man vara sparsmakad med reservationer, men inte heller rädd för att bruka det. Vi har just varit igenom en sådan här sak med revisionen i Tanum. KSau vill vingklippa revisisonen och flytta den tillbaka till förra århndradet med halverade resurser. I KS reserverade sig både miljövänstern och folkpartiet med motiveringen att KSau´s förslag skulle få de här konsekvenserna för den kommunala revisionen.

Fritt ur hjärtat sa...

Anders, fast så enkelt var det inte heller. Det skulle om man vill reservera sig styrkas med dokument som påvisar felen och bristerna. Som ammatör klarar man inte det helt enkelt.
Skulle man hamna i något sådant får man helt enkelt lämna mötet, vägra vara med och avgå på sittande möte. Hur seriöst är det då....