måndag 22 februari 2010

Kritik redan och det ska bli värre.

Läser i dagens Bohusläning att det är för lite personal på Skogslyckehemmet. Personalen hinner inte med. De som fått ett ökat vårdbehov får inte den hjälp de behöver. Tyvärr är det genomgående i Uddevalla idag. Jag har inte varit överallt men det jag sett är samstämmigt. Personalstyrkan är redan ansträngd på Skogslyckehemmet. Sedan Bräcke diakoni tagit över sägs personal upp. En personalminskning på 11 personer. Det är väl nästan givet, hur ska man annars få vinst.....

Inga kommentarer: