fredag 5 mars 2010

Istället för att subventionera hushållsnära tjänster, bredare stöd riktat till småföretag i alla branscher.

Rotavdraget är en konjukturanpassad åtgärd. Ett jobb i byggsektorn ger minst ett jobb i någon annan sektor. Några sådana konjunkturskäl finns inte för rut-avdraget, säger Thomas Östros.
Enligt Östros finns inget stöd för regeringens påstående om att rut-avdraget har skapat 11 000 nya jobb.

–Om man subventionerar en sektor köper människor mer av den tjänsten. Men då köper man mindre av någonting annat, och då försvinner jobben där.

Istället för att subventionera hushållsnära tjänster vill oppositionen se bredare stöd, som riktar sig till småföretag i alla branscher, förklarar Thomas Östros.

Han håller dock dörren öppen för någon form av stöd till äldre som vill köpa hushållsnära tjänster.

–Om det är offentligt eller privat spelar ingen roll för mig. Vi kommer att lägga ett förslag, men jag vet inte hur det ska se ut. //

Jag kan bara hålla med! Har funderat mycket det senaste dagarna på det där med att man skapat vita tjänster av de som förut var svartjobb.
Ska man då subventionera alla branscher där det förekommer svartjobb?
Nej naturligtvis inte. Att satsa brett på småföretagare är rimligare.
Läs allt här; DN och Socialdemokraterna

Inga kommentarer: