lördag 12 november 2011

På hemligt uppdrag.

Tillbringade fredagen i regionens hus i Mariestad. Ämnet var främst, sekretess. Inte så hemligt egentligen, ett möte om hemliga saker. Uppdraget i patientnämnden är så olikt övriga uppdrag, det kräver verkligen sin kvinna. Patientnämnden är till för patienter, där anmäler man om man t.ex är missnöjd med något vid vårdtillfället eller vid kontakt med vården. Det ser olika ut hur hjälpen blir. Ibland blir det en anmälan, ibland kontakt med rätt personer, många olika sätt att hjälpa till på, finns det. Vi förtroendevalda samlar tillsammans med tjänstemännen ihop "trender" och gör sammanfattningar. Var är det mycket anmälningar, om vad och så vidare. Det sker återkopplingar och jag hörde igår någon använda uttrycket att vi är "väckarklockan". Litte snyggare uttryckt är det på hemsidan.

//Kvalitetsförbättring.
Patientnämndernas uppgift är, enligt lag, att hjälpa enskilda samt bidra till kvalitetsförbättring och ökad patientsäkerhet i vården. Många som vänder sig till Patientnämnden vill ofta få hjälp i sitt enskilda ärende men även att deras berättelse ska bidra till att vården blir bättre och säkrare.
Patientnämndernas kansli lämnar statistik och uppgifter som kan vara till hjälp i arbetet att förbättra vården. //

Patientnämnden rapporterar också till socialstyrelsen, t.ex trender vi uppfattat. Socialstyrelsen lämnar också ärende till patientnämnden, sådant människor vill anmäla som inte socialstyrelsen handhar, bemötandefrågor t.ex.
Patientnämnden har inte bara sekretess att ta hänsyn till det är lagar om data och lagar och personuppgifter. En djungel! Som tur är vilar inte detta så tungt på oss förtroendevalda, tjänstemännen guidar oss, men vi ska ju veta vad som gäller.
Igår presenterades också det material som vi förtroendevalda har tillgång till när vi nu ska ut på informationsrundor. Man kan som organisation, förening eller företag be om ett besök, så kommer jag eller någon annan och berättar om patientnämndens uppdrag och vad man kan använda oss till.
Det materialet hade jag en del synpunkter på. Information och kommunikation är det roligaste jag vet, men också det svåraste. Efter diverse diskussioner är jag säker på att vi landade så det blir bra. Efter några sådana informationsträffar kanske inte patientnämndens uppdrag är så hemligt för allmänheten heller. Det känns som om det bara kan bli bättre.

Inga kommentarer: